Koronasituasjonen i Øksnes 21.07.2021

Onsdag 21. juli er det registrert en ny korona-smittet i Øksnes.

Opprinnelse og alle smitteveier for dette smittetilfellet er fortsatt uavklart, men det sjekkes om dette tilfellet kan ha forbindelse med smitteutbruddet i Sortland kommune.

Smittesporing og testing vil fortsette for fullt, og så lenge det er nødvendig, inntil vi har oversikt over smittesituasjonen og smitteveier.

Vi oppfordrer fortsatt alle innbyggere i Øksnes om å være forsiktig og ekstra nøye med å holde avstand (helst 2 meter), opprettholde god håndhygiene og bruke munnbind i butikker.

Pr. i dag planlegges det ingen lokale tiltak eller nedstenging. 

Myre 21.07.2021
Fungerende Ordfører
Ken Ivan Reinholdtsen