Koronasituasjonen i Øksnes 15.10.2021

Øksnes har i dag registrert nye positive smittede, disse er knyttet mot Myre Skole og Myreheimen.

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart: 

Myreheimen

Myreheimen tar fom. i dag kun imot besøk på faste besøkstider. Vi ber alle besøkende om å ringe Myreheimen direkte og avtale besøk.

Myre Skole  

Berørte klasser og foresatte vil blir orientert gjennom meldinger fra skolen.

Ved symptomer, tas det en hurtigtest. Hurtigtest sendes hjem med berørte elever.

 

Varighet på tiltakene; inntil annen beskjed kommer.

 

Heimetester(hurtigtester):

Kan også fås på Kommunetorget, Rådhuset, men kun til bruk ved symptomer. 

Kriterier for hjemmetest: Dere må registreres med navn og nummer, og ved positivt resultat på testen, må legekontoret varsles.

Testene er kun for voksne, altså fylt 18 år. I utgangspunktet kun en stk. test pr person

Tester til bruk i idrettslag, bedrifter osv. må avtales med legekontoret, før de kan hentes ut. 

 

Ellen B. Pedersen

Smittevernlege i Øksnes