Konkrete råd til Øksnesfolket

Vi har fortsatt smitte i lokalsamfunnet vårt.- Det er ikke store utbrudd fra dag til dag, men vi registrerer daglig ny smitte.

Derfor er noen generelle råd viktig å følge: 

1: Hvis du har mistanke om  at du kan være smittet, eller er oppgitt som nærkontakt til smittet, bør du bruke munnbind, når du ferdes i butikker/på offentlige sted, eller der det er vanskelig å holde 1 meters avstand til andre. Munnbind er generelt viktig å ha tilgjengelig, også for å beskytte deg selv mot smitte.  

 

2: "Klemming " bør begrenses til dine nærmeste.  1-meters avstand er generelt en viktig beskyttelse både for egen del og for omgivelsenes del. 

 

3: Testing (heimetest) anbefales ved den minste mistanke om smitte.

Tester til heimebruk (hurtigtester som er lett å gjennomføre heime, får både barn og voksne) er tilgjengelig på Servicetorget. Følg anvisningen.

Skolene har tester tilgjengelig for skolebarn. Disse deles ut fra skolen, etter gjeldende regelverk for når de skal brukes. Infoskriv følger med fra skolen.

 

4: Hvis du er voksen og tester positivt på heimetest, er du selv ansvarlig for å melde fra til alle dine nærkontakter. Nærkontakt er en du har vært i kontakt med innenfor en meters avstand i minst 15 minutter i løpet av de siste cirka 4 dagene (dette er cirkatid, da vi ikke vet eksakt hvor lenge det kan gå fra du er smittet og til du smitter andre)   

 

5: En positiv heimetest hos voksne og hos barn i ungdomsskole/eldre ungdommer skal bekreftes ved en PCR-test (sendetest som gjøres fra legekontoret). Kontakt legekontoret for avtale om PCR-test.

 

6: Isolasjonstid ved positiv coronatest er minimum 5 døgn fra test er tatt (dette gjelder for Delta-varianten av coronaviruset, og det er fortsatt denne varianten vi har bekreftet i Øksnes). Ved sykdom ut over 5 dager isoleres du tilsvarende videre, til du ikke har aktive symptomer på sykdom: Feber,  hoste med farget slim, påvirket allmenntilstand.

 

7: Generelt oppfordrer vi alle til å være bevisst på at smitterisikoen er stor, både i vår egen kommune og i landet generelt. Derfor oppfordrer vi til godt smittevern fremover.

 

Vi ønsker at alle kan få ha en god førjulstid og nyte dagene fremover, selv om vi har utfordringer. Hvis alle tar ansvar, står vi mye bedre rustet til å møte utfordringene.

 

Ellen B. Pedersen
Smittevernlege i Øksnes