Kongens fortjenestemedalje

I dagens kommunestyremøte fikk Hilde Johanne Hansen tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Klikk for stort bilde

Hilde J. Hansen har spilt en viktig rolle som kulturhistorisk formidler og som kulturutvikler både i Øksnes og i Vesterålen. Innsatsen er knyttet til en nyskapende innsats rettet mot folk flest, og særlig barn, ungdom og eldre. Hedersmottakeren finner ofte inspirerende metaforer og språklige bilder som har skapt smittende entusiasme hos mange samarbeidspartnere.

Det er blant annet lagt ned et stort arbeid for å revitalisere den muntlige fortellerkunsten som både lokale, regionale og internasjonale fortellinger representerer. Innsatsen har fått mange ringvirkninger for utvikling av fortellermiljøet i hele landsdelen, ikke minst gjennom kontakt med fortellermiljøer på Island og i Irland. "Fortellerdagan i Nyksund" er et stikkord.

Andre stikkord er trofast bidragsyter til det lokalhistoriske tidsskrifte, "Ledikken", ideen til filmfestivalen, "Laterna magica", ansvarlig for Vesterålens store barnekulturmarkering "Barndom i flo og fjære", initiativtaker til Golfstrømprosjektet i Vesterålen og til ordningen "Tilbakestrøm" for å holde kontakt med utflyttet ungdom.

Det som kjennetegner Hansen er evnen til å utvikle nye ideer, ofte med kulturhistorien som fundament. Hun har en inspirerende gjennomføringskraft og gir de hun samarbeider med, menneskelig ballast. Mye av det hun har arbeidet med, har fått store ringvirkninger lokalt og regionalt.

Kongens kansellisjef har i forsendelse til Fylkesmannen, datert 28.mai 2019, meddelt at H.M.Kongen har tildelt Kongens fortjenestemedalje til Hilde Johanne Hansen.

Dokumenter i saken

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde