Kongens Fortjenestemedalje

Ordfører Karianne B. Bråthen overrakte Kongens Fortjenestemedalje til Jan Einar Andersen.

Klikk for stort bilde

En rørt Jan Einar Andersen, født 1948 i Tysfjord, fikk i siste kommunestyre overrakt Kongens Fortjenestemedalje for sitt store engasjement både i arbeid og fritid i Øksnes. Forslagsstillerne Halvard Toften og kultursjef Trond Ståle Mathisen har laget en utfyllende begrunnelse.

Jan Einar Andersen fikk stor applaus fra kommunestyret, administrasjon og familie.

Andersen har i hele sitt 45-årige virke som lærer lagt ned et enormt, frivillig arbeid i husflidslag, historielag, idrettslag, fotoklubb - og framfor alt i Øksnes kystlag (nå ca 85 medlemmer), der han har vært leder i 26 av lagets 28 år.
Hans personlige kvaliteter har vært hovedårsaken til at Øksnes kystlag nå nyter høy respekt også nasjonalt. Laget har tatt vare på, og restaurert en lang rekke små og større båter, der de aller fleste brukes i dag. Samtidig har kystlaget vært en svært viktig sosial arena, miljøskaper og et praktisk arbeidsfellesskap for mange personer.

Med sin sjeldne men solide kombinasjon av utdanning, formingslærer, møbelsnekker og båtbygger, har Andersen gjennom alle disse år både vært veiviser med kvalitet og arbeidsleder gjennom utallige prosjekter som gjelder husflid og bevaring av nordnorsk kystkultur. Det formaliserte samarbeid mellom Øksnes kystlag og skoleverket samt frivillige lag og foreninger for tiltak rettet mot barn og unge har under Andersens ledelse mer og mer blitt «ledestjerne» og forbilde nasjonalt for alle kystlag i Norge. Lagets langvarige arbeid med den lokale kystkulturens kunnskaps- og ferdighetsbevis, «Marmelpasset», har nettopp blitt gjort nasjonalt, og innført som system for alle de 125 kystlagene innen Forbundet kysten.

Som lærer har han i disse 45 år, gjennom sin praktiske pedagogikk og personlige egenskaper, vært pioner for og i den «samfunnsaktive skolen». Ofte har han vært den ene som gav spesielle elever troen på at de kunne få til noe.

Naturen ble Andersens  viktigste lekeplass, og han fikk gjennom sin nærmeste familie også dyp innsikt i hele fiskerbondens vide arena. Dette gjaldt først og fremst bruk av de vanlige tradisjonsbåter, og deltaking i å høste av naturen.

Første jobben Andersen søkte på etter året i forsvaret, var på Myre skole i 1973, der han ble ansatt fra 1.august. Her ble han i hele sitt yrkesaktive liv, til etter skoleårets slutt i juni 2018. Unntaket er en deltidsstilling i oppfølgingstjenesten ved Sortland videregående skole, der han fulgte opp ungdom som falt ut av videregående opplæring.

Det er viktig å gi en beskrivelse av det samfunnet og den skolen Jan Einar kom til som fersk lærer. Fra 1.januar 1964 hadde gamle Øksnes slått seg sammen med Langenes, og blitt til «storkommunen» Øksnes (ca 5500 innbyggere). Det hadde vært store strukturendringer i jordbruk og fiskeri. Små steder som Nordsand, Sørsand og Nyksund var bokstavelig talt lagt ned. Folk hadde fått fraflyttingsbidrag for å kunne starte på nytt. Mange flyttet sørover, eller de flyttet inn til kommunesenteret Myre. Dette stedet forvandlet seg på kort tid fra en liten husklynge ved den gode havna til et tettsted. Det hadde seg slik at elevene fra alle bygder måtte inn til kommunesenteret for å gå på ungdomsskolen. Det største problemet var mangelen på kvalifiserte lærere. Det var tiden for hippier og protestbølger. 68—generasjonen gjorde seg sterkt gjeldende, og autoritetene ble sterkt utfordret. Det er som «anker» i snuoperasjonen, fra en skole i sterk utakt med bygda, til «samfunnsaktiv skole» for alle, at Andersen har gjort sin store yrkesmessige innsats.

Her kan du lese hele forslaget om tildelingen av Kongens Fortjenestemedalje.

Klikk for stort bilde