Kompensasjonsmidler til næringslivet

Øksnes kommune har fortsatt en rest av kompensasjonsmidler som skal deles ut til næringslivet. Du kan søke på kompensasjonsmidlene på www.regionalforvaltning.no

Ny søknadsfrist settes til 15.10.2021.

Prioriterte bransjer er reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, lokale tjenesteytende næringer og detaljhandel (utenom dagligvare). Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, kan søke.

Støtteperiode gjelder for 01.07.2021 – 31.07.2021 eller perioden 01.01.2021 – 30.06.2021. Omsetningssvikt beregnes ut fra omsetning samme periode i 2019 eller 2020, alternativt perioderegnskap opp mot budsjettert omsetning for nystartede virksomheter.

Virksomheter som har mottatt kommunal kompensasjon i søknadsrunde 20. april 2021 – kan også søke.

Virksomhetene plasseres i 3 ulike støttenivå, på bakgrunn av innkommet søknad og saksframlegg. Antall årsverk i virksomheten vil være et av kriteriene som påvirker støttebeløpet.

Les mer om ordningen her: 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (PDF, 97 kB)