Kommunen har ikke ØHD plass i perioden 27.juni til og med 14.august

Til tross for stor anstrengelse har det ikke vært mulig å få inn nok sykepleiere til ferieavviklingen, vi har for lav sykepleierdekning til å drifte forsvarlig om vi skal tilby ØHD plass. Kommunen har derfor ikke ØHD plass i perioden 27.juni til og med 14.august. Ved behov må pasienter sendes til sykehus.

ØHD betyr øyeblikkelig hjelp døgntilbud og er et tilbud for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennhelsetjenesten.

ØHD erstatter sykehusinnleggelse for pasienter som kan få et like godt tilbud på ØHD som på sykehus.