Klar til å ta imot flere elever fra tirsdag 12. mai

Øksnesskolen vil bruke mandag til å få på plass alle detaljer i henhold til veileder om smittevern.

Alsvåg skole vil på tirsdag åpne for også mellomtrinnet.

Myre skole vil gradvis fylle opp alle klasserommene igjen:

  • Tirsdag 12. mai: 5. 8. og 10. klasse
  • Onsdag 13. mai: 6. 7. og 9. trinn

Pga. arealutfordringer vil det være aktuelt at 8. og 9. trinn vil ha noen dager heimeundervisning via de nå godt etablerte digitale løsningene vi har benyttet. Vi jobber med planlegging for å bruke mye uteskole.

Detaljert informasjon til foreldre og skoleelever vil bli gitt fra informasjonssystemene på de ulike skolene.