Jul Are Pettersen pensjonerer seg etter 35 år i Øksnes kommune

Jul-Are Pettersen ble i et treff på rådhuset takket av administrasjonssjef, enhetsledere og gode kollegaer etter 35 år i Øksnes kommune. Han har siden 1999 bekledd stillingen som økonomisjef, men nå følte han tiden var inne for å nyte pensjonisttilværelsen.

I takke-taler til Jul-Are ble det fremholdt hans flotte væremåte, dybde i faglighet og hans betydning over flere tiår for utviklingen av en robust og god kultur for økonomistyring i Øksnes kommune. Han nyter også stor respekt i samfunnet og blant kollegaer i regionen, og det politiske Øksnes vil markere dette i kommunestyremøte 21. juni. Nytilsatt økonomisjef Tom Erik Fuglevik har nå overtatt det formelle ansvaret etter en god overlappings periode med Jul-Are.