Invitasjon til digitalt folkemøte - reguleringsendring ny svømmehall

I anledning Øksnes kommunes plan om å realisere en svømmehall i området ved Øksnes idrettshall og fotballbane ønsker kommunen velkommen til folkemøte. Som et smittevernstiltak vil dette folkemøte avholdes digitalt.

Øksnes kommune har startet arbeidet med reguleringsendringen for ny svømmehall. Kommunen tar imot innspill fra publikum frem til 22.02.21. Det er derfor ønskelig å avholde et folkemøte hvor kommunen vil avholde en presentasjon av det pågående reguleringsarbeidet.

Det digitale folkemøte avholdes torsdag 11. februar kl.19:00. Dette gjennomføres ved at presentasjonen overføres på direkte-streaming. Det vil være anledning underveis å sende inn eventuelle spørsmål over SMS eller over messenger på kommunens Facebook-side. 

 

Link til presentasjon/ digitalt folkemøte: https://companycast.live/player/8e60z2sh/

Link til Øksnes kommunes Facebook-side: https://www.facebook.com/oksneskommune/

Telefonnummer: 41866010

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

For konkrete innspill til planen bes disse sendes skriftlig merket med "Ny Øksnes svømmehall" 

til postmottak@oksnes.kommune.no eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

 

Link til Høringer og kunngjøringer på kommunens hjemmeside for plandokumenter i saken og varsel om oppstart: Reguleringsendring Ny Øksnes svømmehall