Innspill til kommunens nye Kystsoneplan

Gjennom å gi ditt innspill til den nye interkommunale kystsoneplanen kan du bidra til å påvirke bruken av Øksnes kommune sitt sjøareal.

Klikk for stort bilde 

Følg framgangsmåten presentert nedenfor. 

Link: https://vestreg.no/kystsoneplan

 

Klikk for stort bilde

Inne på Vesterålen Regionråd sin nettside ligger portalen "Gi innspill til Kystsoneplanen". 

 


Klikk for stort bilde Her ligger linken inn til kartportalen hvor innspill legges inn og registreres. 

 

Klikk for stort bilde Nederst langs den sorte linjen finnes flere ikon med ulik og nyttig informasjon. Havbruk og fiske er representert med en fisk, Natur og miljø er representert med en klode, Sjøtrafikk og fare er representert med en varseltrekant, og Andre tema er representert med en sirkel med tre prikker. 

 

Klikk for stort bildeNederst langs den sorte linjen er ikonet for å gi innspill representert med en lyspære.  

 


Klikk for stort bildeInnspillet kan gis i form av et punkt, linje eller område. Eksemplet er vist gjennom å gi et innspill som punkt.  

 

Klikk for stort bilde Forstørr og beveg deg i kartet for å gi det stedfestede innspillet som vist i eksempelet.   

 

Klikk for stort bildeFyll inn informasjonen om deg som innspillsgiver. Du kan representere "Privatperson", "Organisasjon/ Selskap" eller "Myndighet". Avslutt med Lagre-knappen. 

 

   Klikk for stort bilde    

 

 

 

Ditt innspill blir nå tatt med videre i planprosessen og forsvinner fra skjermen. Det er dermed ikke mulig for innspillgivere å se hverandres innspill.