Innmelding av behov for leskur og busslommer

Nordland fylkeskommune har bedt Øksnes kommune om å oversende en prioritert liste med ønsker om leskur og bussholdeplasser. For å levere en best mulig liste trenger kommunen tilbakemelding fra innbyggerne på hvor det er behov for leskur og busslommer.

Fylkeskommune vil prioritere følgende tiltak.

  • Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer (barn og voksne) daglig.
  • Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder

Dersom du har forslag til områder som trenger leskur og busslommer så gjør du følgende:

  1. Angi nøyaktig sted og angi på hvilken side av fylkesvegen det trengs leskur eller busslomme. Dette markeres på kart som du kan finne her
  2. Oppgi ditt navn, telefon nummer, adresse og e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.
  3. Forslaget ditt sendes på e-post til postmottak@oksnes.kommune.no

Frist for å sende inn forslag er 1. mai 2021