Informasjon til personer med fastlege i annen kommune

Om du bor/er registrert i Øksnes, har underliggende sykdommer og fastlege i en annen kommune, må du selv skaffe de opplysningene som trengs for å få vaksinering.

Dette gjelder Pasienter som har fastlege i annen kommune, men bor/er folkeregistrert i Øksnes.

Dette organiseres ulikt i kommunene i landet.

Har du fastlege i annen kommune, har ikke Øksnes legekontor/fastlegene journal på deg med de opplysningene som trengs i denne vurderingen.

Du må derfor selv skaffe deg dokumentasjon fra din fastlege dersom du har sykdom med høy risiko for alvorlig forløp eller «underliggende sykdom» for å komme med i prioriteringslisten for vaksinering hos oss.

Den skriftlige dokumentasjonen fra fastlegen din må du levere til Øksnes legekontor, ev. i lukket konvolutt til «Servicetelefonen», kommunetorget som vil bringe den videre til legekontoret.

 

Kommuneoverlegen