Informasjon om håndtering av marint avfall tilknyttet strandryddeaksjonen.

Flere har henvendt seg til Øksnes kommune vedrørende innsamlet avfall langs strender og kystlinja, som ikke er hentet. Marint avfall som er innsamlet i forbindelse med strandryddeaksjonen, og som det ikke er mulig å levere selv, vil bli hentet av Reno Vest. Reno Vest koordinerer henting i samarbeid med kommunen.

Dette betinger at:

  1. Det er sendt opplysninger til Øksnes kommune om hvor og når det skal ryddes, og om hvor avfallet evt skal hentes.
  2. Ryddeaksjonen er registrert på holdnorgerent.no/ryddeportalen
  3. Det er meldt fra om hvor avfallet kan hentes (hvis henting er avtalt)
  4. Aksjonskode og/eller utfylt ryddeskjema følger avfallet.

De som har mulighet til å levere avfallet direkte på gjenvinningsstasjon selv kan gjøre det, og dersom noen har ryddet avfall og ikke har meldt fra eller registrert ryddeaksjonen kan dette fremdeles gjøres jfr prosedyre over.

Henvendelser for nye ryddeaksjoner rettes til kommunetorget på:

På denne linken finnes ytterligere opplysninger om hvordan man går frem for å registrere aksjonen.

https://www.reno-vest.no/strandrydding/

Ses også infoplakaten (PDF, 218 kB) for strandryddeuka: