Informasjon om coronavaksinering i Øksnes

Status i Øksnes pr. 20.07.2021 uke 29:
Øksnes kommune følger fortsatt de nasjonale prioriteringene.

Er det noen i Prioriteringsgruppe 1 - 9 som ikke har fått time til vaksinering, ta kontakt med informasjonstelefonen. Dvs. de som fyller 45 år i 2021 eller er eldre, bør nå ha fått tilbud om time for vaksinering.

Du kan ha rett til vaksine hvis du bor og oppholder deg over tid i kommunen, selv om du
ikke er folkeregistrert i kommunen.

Øksnes kommune vaksinerer pr.t. kun med vaksine fra Pfizer/BioNTech.

Øksnes kommune har valgt å benytte et system «Varsling 24» for å informere deg om når
det nærmer seg for å vaksinere din aldersgruppe/ditt årskull. Vi sender ut en SMS-melding med spørsmål om en ønsker vaksine. Meldingen går til alle som er registrert i Folkeregisteret og som har mobiltelefon. SMS kommer fra «Oksneskom» og det er trygt å trykke på lenken i SMS meldingen. Her svarer du «Ja», «Nei» om du ønsker vaksinen eller tast 3 «Har fått vaksine/time til vaksine». Vi registrerer din interesse, og du vil senere få tilsendt en time til vaksinering på Øksnes Helsesenter. Nå har også personer i aldersgruppen 18 – 24 år fått SMS fra kommunen om de ønsker vaksine.

Vi er nå i gang med å gi time til prioriteringsgruppe 10 som er mellom 18 - 24 år og 40 – 44 år. Vi får flere doser fra uke 30, så vi kan gi time til mange personer framover.

Vi følger de nasjonale anbefalinger med tanke på prioriteringsrekkefølge
og intervallene mellom 1. og 2. dose som nå i hovedsak er 12 uker. Det blir ingen endringer
for de som alt har fått time til 2. dose. Vi oppfordrer alle til å ta den timen de først får tildelt. Ev. kan du ringe eller sende SMS til informasjonstelefon 975 86 500 for å bli satt på listen: "Ønsker time senere i sommer".

Vi får fortsatt informasjon om hvor mange doser vi får ca. 1.5 uke før vaksinen ankommer. Vi benytter inntil 10 % av dosene til å vaksinere helsepersonell og ansatte i barnehage og
skole med direkte kontakt med barn i tråd med regjeringens anbefalinger til kommunene. Vi begynner med ansatte som arbeider med de yngste barna.

Du kan lese om koronasertifikatet på: Koronasertifikat - helsenorge.no.

Dersom du oppdager feil i ditt sertifikat, ta kontakt med legekontoret på telefon
76185100.

Informasjon til personer med fastlege i annen kommune - Hovedportal (oksnes.kommune.no)

Vi fortsetter å vaksinere på Øksnes helsesenter.

 

Har du spørsmål om vaksinen kan du ringe servicetelefon for koronavaksine på 975 86 500. Åpningstider på telefon er hverdager kl. 10.00 - 12.00