Informasjon om bytte av vannmålere

Øksnes kommune skal bytte vannmålere.

Øksnes kommune skal bytte ut 160 vannmålere. Målerne vi bli byttet ut siste uke i mai og ut juni.

Rørlegger Evensen er utførende entreprenør. Rørlegger Evensen vil kontakte de berørte abonnentene.

Ved spørsmål vedrørende bytte av måler kan Jørn Haugerud kontaktes.
Tlf. 941 77 815.