Informasjon fra NAV Øksnes

NAV Øksnes vil fra og med tirsdag 01.09.20. holde publikumsmottaket åpent hver tirsdag kl. 12.00-14.00.

Nå kan du søke digitalt på økonomisk sosialhjelp. Dette gjør en på nav.no https://www.nav.no/sosialhjelp/ 

For deg som ikke kan søke digitalt finner du søknadsskjema på hjemmesiden til Øksnes kommune under skjema. Det ligger også skjema på ett bord i gangen utenfor publikumsmottaket til Nav. Skjema kan leveres i Nav Øksnes postkasse som står på veggen til høyre for mottaket.

For de som har behov for akutt økonomisk sosialhjelp kan NAV Øksnes nås på mobilnr: 412 76 141

Du kan finne mye informasjon på nav.no eller kontakte oss på mail nav.oksnes@nav.no 

Om du er permittert eller oppsagt er det viktig at du registrerer deg som arbeidssøker på Nav.no og sender søknad om dagpenger fra første dag.

Vi oppfordrer alle til å bruke NAV’s digitale selvbetjeningsløsninger på www.nav.no. «skriv til oss» - via innlogging på Ditt nav. Og via din Aktivitetsplan via innlogging på Ditt.nav – dialog.

 

Nav Øksnes