Info om feie- og tilsynsgebyrer for fritidsboliger i Øksnes kommune.

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Med bakgrunn i dette vedtok Øksnes kommunestyre i K-sak 125/20 at gebyr for feiing f.o.m 2021 også skal gjelde for fritidsboliger. Feie- og tilsynsgebyret er for 2021 fastsatt til kr 804,- eks mva. 

Alle som eier hytte/fritidsbolig i Øksnes kommune får på faktura som sendes ut i løpet av de nærmeste dagene gebyr for feiing/tilsyn.