Husk vannmåleravlesning

Fredag 15.januar er  frist for å avlese vannmålere. 

Vi oppfordrer flest mulig til å levere målerstand digitalt.

Avlesning av vannmålerstand kan enkelt sendes inn ved å  gå inn på leseav.no . Alternativt kan man fylle ut målerstand på mottatt avlesningskort, og returnere dette til Øksnes kommune enten pr post, eller ved å levere avlesningskortet i kommunetorget.

Klikk for stort bildeVannkran Eva Bergli  

Slik får du registrert din avlesning på internett 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

  • Gå inn på www.leseav.no.
  • Legg inn koden (6 tegn) for å knytte registreringen til rett vannmåler.
  • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.
  • Skriv inn målerstand. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
  • Dersom du har mottatt avlesningskort i år og ønsker SMS-varsel neste år, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummeret.

 

Slik får du registrert din avlesning med svarslip

Klikk for stort bilde 

 

 

  • Fyll inn avlest målerstand i feltet. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
  • Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, skriver du inn mobilnummeret på svarslippen.
  • Utfylt svarslipp leveres på kommunetorget, eller sendes i posten til Øksnes kommune, storgata 27, 8430 Myre

 

Annet om registrering

  • Registrerer du feil målerstand første gang, via  Internett, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden er gjeldende.
  • Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil vi sende ut purring og det vil påløpe et purregebyr. Dersom vannmålerstand rapporters etter purring vil vannforbruket bli stipulert ut ifra tidligere målerstand, og det vil bli ilagt et straffegebyr.