Hovedutvalg teknisk sektor 11.11.20

Dagens møte i Hovedutvalg teknisk kan følges her:

https://companycast.live/player/9e637l5m/

Vi oppfordrer både privatpersoner og media til å følge med på dagens møte digitalt.