Høring av søknad om dispensasjon fra arealplanen - Endring av lokalitet Bonhammeren 11248 Akvakulturanlegg

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om flytting av akvakulturlokaliteten Bonhammaren 11248.

Søker:  Egil Kristoffersen & Sønner AS
Søknaden gjelder: Ny plassering av lokaliteten Bonhammaren
Planstatus: Kommuneplanens arealdel
Lokalitet: Møklandsfjorden
Koordinater:

Ytterpunkt forankring 1   N 68° 48.858’  E 14° 43.994’
Ytterpunkt forankring 2   N 68° 48.515’  E 14° 44.923’
Ytterpunkt forankring 3   N 68° 48.335’  E 14° 44.456’
Ytterpunkt forankring 4   N 68° 48.449’  E 14° 43.936’
Ytterpunkt forankring 5   N 68° 48.545’  E 14° 43.726’
Ytterpunkt forankring 6   N 68° 48.696’  E 14° 43.425’
Ytterpunkt forankring 7   N 68° 48.761’  E 14° 43.636’

Kontaktadresse:  post@oksnes.kommune.no

 

Eventuelle merknader sendes post@oksnes.kommune.no innen 06.12.2018.

Fant du det du lette etter?