Hjemmetjenesten flytter til midlertidige lokaler

I løpet av mars 2019 vil Hjemmetjensten flytte fra Myre til Sommarøya.

Medio mars 2019 vil Hjemmebaserte tjenester som i dag er lokalisert i Storgata 46, 8430 Myre flytte til midlertidige lokaler i første etasje på Sommarøya skole med adresse Nedre Skolevei 11, 8430 Myre.Det vil ikke være mulighet for å komme i skranke i disse midlertidige lokalene, men ved å ringe oss/sende e-post vil vi finne tid og sted for å møte publikum som har ønske om møter med oss. Vi vil ha tilhold i disse lokalene til årsskiftet 2021.

Ta kontakt med kommunetorget eller bruk kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon ansatte.