Hei Student!

Sammen bygger vi Øksnes for fremtiden!
Kan du tenke deg et stipend fra Øksnes kommune på tilsammen 90.000,-?

Øksnes kommune har en stipendordning for studenter som innebærer at du kan få 30.000,- pr. studieår i inntil 3 år.

Går du et bachelorstudie får du da 30.000,- for hvert studieår, mens hvis du går et 5-årig studieløp kan du få 30.000,- i stipend i 3 av studieårene.

Til gjengjeld binder du deg til å jobbe i Øksnes kommune i 2 år etter endt studietid.

Vi gir stipend til høyere studier som er relevante for arbeid innen kommunen, eksempelvis sykepleier, vernepleier, ingeniør, barnehagelærer og lærer.

Hvis du ønsker å søke på stipend for 2022 må du gjøre det innen 15. desember 2021.

Kommunen kan gi inntil 8 stipend i året, og det gjøres en helhetsvurdering av hvem som innvilges stipend ut fra kommunens behov for fagutdannet personell fremover.

Søknad sendes til post@oksnes.kommune.no.

 

Ved spørsmål, kontakt personalsjef Linda Rasmussen, tlf. 761 85 000

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som søker på vår stipendordning!