Generalforsamling Øksnes Vekst

Øksnes Vekst AS gjennomførte generalforsamling onsdag 8.juni 2022, der ble det valgt nytt styre. 

Nytt styre i Øksnes Vekst AS består av: 

Jonny Rinde Johansen - Leder (Vara; Gøran Dreyer) 

Kari Gaarder - Nestleder (Vara; Marlen Misterosen) 

Per Bjørkås (Vara; Tone Frydenlund)

Ingrid Lie Brun (Vara; Tore Christiansen) 

Tove Hansen (Vara; Olav Lind) 

Vibeke Karlsen - Ord.ansatte representant (Vara; Jarle Jørgensen) 

Beate Reinholdtsen - VTA ansatte representant (Vara; Geir Johannessen) 

 

Generalforsamlingen retter en stor takk til ansatte og styret for den gode jobben som er gjort i 2021!