Fra 1. mai blir det enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom

Regjeringen gjør en forskriftsendring som innebærer at man kan bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom uten å måtte søke om tillatelse fra kommunen.

Les mer om dette på Direktoratet for byggkvalitet sine sider 

Endringsforskriftene kan leses her.

Husk at alle tiltak uansett må være i samsvar med en hver tid gjeldende plan. Er du usikker på hva areal- eller reguleringsplan tillater, så ta kontakt med en av kommunes byggesaksbehandlere.