Folkeregistrering i Øksnes

Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Vi har de siste årene fått flere nye Øksnesværinger, som har flyttet hit. Men ikke alle har meldt flytting til kommunen. Husk: postadresse og bostedsadresse er to forskjellige ting.
Lever flyttemelding

Ved å registrere deg som bosatt i Øksnes, vil du og din familie få tilgang til en rekke offentlige tjenester, blant annet rett til fastlege og stemmerett.
Siden du ikke er registrert bosatt i kommunen, går Øksnes glipp av opp mot kr. 60.000 pr. person i skatt/rammeoverføringer.  Den kommunen en person er bosatt i pr. 1. november, vil bli den kommunen personen skal skatte til det neste året. Det er derfor viktig at melding om flytting skjer raskt, og helst innen 1. november. 
For å sikre gode tjenester slik som barnehage/skole, kulturtilbud og helsetilbud i Øksnes, er vi avhengig av at alle ansatte registrert med riktig bosted og skattekommune. Vi håper dere kan være med å bidra til å trygge vår felles framtid i Øksnes!