Folkehelseuka 12. - 18. september 2022

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet. Årets folkehelseuke markeres digitalt med daglige webinarer i regi av Nordland fylkeskommune. Det er gratis å delta og du kan også se webinarene i opptak, så lenge du er påmeldt.

Program 

  • Mandag 12. september kl. 1100-1200

«Hvordan styrke friluftslivstilbudet til barn og unge i Nordland?» 

v/ daglig leder Morten Dåsnes og rådgiver Jenny Regine Gulliksen, Friluftsrådenes Landsforbund

Salten friluftsråd Friluftsrådenes Landsforbund deler kunnskap og erfaringer fra prosjektet «Friluftslivsaktivitet for barn og unge i ferie og fritid» som bakgrunn for en drøfting av hvordan friluftslivstilbudet i Nordland kan styrkes. Data om omfanget av barn og unges friluftslivsaktivitet, særlig under koronapandemien, presenteres. Man tar opp begrepet grunnleggende friluftslivsferdigheter og presenterer definisjon og 10 punkter. Man formidler råd basert på erfaring og forskning om hva som gir suksess når en har friluftslivstilbud for barn og unge. Videre presenteres det pågående arbeidet med rekruttering og lederutvikling.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 11.september. Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for de påmeldte i 1 uke etter direktesendingen. 

 

  • Tirsdag 13. september kl. 1200-1300

«Engasjerte seniorer i lokal frivillighet»

v/ seniorrådgiver Ingrid Køhler Knutsen, Helsedirektoratet

Pål Laukli Ingrid Køhler Knutsen er seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge/Helsedirektoratet og har ledet arbeidet med utviklingen av Veileder for flere engasjerte seniorer i lokalsamfunnet.
Seniorer vil bidra med sin kunnskap og erfaring, men hvordan lykkes kommunene med å engasjere seniorene i lokalmiljøet, og skape løsninger med mennesker, ikke for dem?
12 kommuner har utforsket nye metoder og modeller for å engasjere sine seniorer. Erfaringene er samlet i en egen digital veileder proppet med inspirasjon og konkrete verktøy som vil bli presentert på webinaret.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 12.september. Foredraget vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen. 

 

  • Onsdag 14. september kl. 1100-1200

«Det gode liv i nord» - ny nettside hos Nordland fylkeskommune
v/ folkehelsekoordinator Kristine Engan, Bodø kommune og rådgiver Gøran Raade- Andersen, Nordland fylkeskommune

Aleksander Ramberg Det gode liv er en satsning med mål om økt samarbeid for en miljø- og helsefremmende samfunnsutvikling. Gjennom ny nettside inviteres alle kommuner og resten av samfunnet til deltakelse og samarbeid. På denne måten ønsker vi å skape en felles forståelse for hvordan det står til i fylket vårt, og gi konkrete verktøy for hva som kan gjøres for å bidra til en positiv samfunnsutvikling i hver enkelt kommune. I webinaret presenteres satsningen og hvordan du kan bruke den nye nettsiden.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 13. september. Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen. 

 

  • Torsdag 15. september kl. 1100-1200

«Skeiv i Nordland»
v/ Aasta Karlsen, rådgiver Arkiv i Nordland

Skeivt kulturår 2022 markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Dette har inspirert Arkiv i Nordland til å starte prosjektet Skeiv i Nordland. Prosjektet skal intervjue og dokumentere skeives historie fra hele fylket i ulike aldre, for å fylle store hull i Nordlands historie. Webinaret forteller om prosjektet Skeiv i Nordland.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 14. september. Foredraget tas opp og vil være tilgjengelig for påmeldte i 1 uke etter direktesendingen. 

 

  • Fredag 16. september kl. 1100-1200

«Hjernen er stjernen - Hvordan oppfatter verden deg og hvordan oppfatter du verden?»
v/ lege og hjerneforsker Kaja Nordengen

Sturlason Kaja Nordengen er hjerneforsker, lege og kjent for de bestselgende bøkene «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening», der hun forteller om den fantastiske hjernen vår på en forståelig og underholdende måte.

Påmelding 

Påmeldingsfrist 15. september. Foredraget er i opptak og vil være tilgjengelig i perioden 16.- 20. september.