Fare for is- og snøras langs Nyksundveien

Det er observert noen små ras av is og snø i Kattfloget på Nyksundveien. De som ferdes langs Nyksundveien bes om å være oppmerksom. 

Grunnet væromslag fra kalde temperaturer og mye snø til varme, regn og vind kan det falle ned snø og is. De som ferdes langs Nyksundveien bes om å være oppmerksom på utsatte steder som i fjellskjæringer hvor det kan ha samlet seg is. Det er satt ut skilt som varsler om fare for isras i Kattfloget. 

Observasjoner av is- og snøras inn i vegbanen kan meldes til Driftsavdelingen på vakttelefon +47 481 40 391.