Er din bedrift rammet av korona-krisen?

Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.

Øksnes formannskap har satt av midler for å yte direkte rådgivningshjelp overfor bedriftene.
Vi har tro på at den enkelte bedrifts regnskapskontor innehar den rette kompetanse, kjenner bedriftene godt og kan yte god rådgivning i forhold til ordningene.

Øksnes kommune vil refundere inntil 4 timer á kr. 800,- (eks.mva) pr. bedrift utført av regnskapskontor. Ved å kanalisere støtten på denne måten, vil vi gi en håndsrekning til de bedriftene som er særlig rammet.

Faktura for utført «korona-rådgiving» sendes til den enkelte bedrift. Bedriften sender kopi av faktura til post mottak Øksnes kommune, sammen med utfylt skjema med bedriftsnavn, bankkonto og underskrift, og kan da få inntil kr. 3.200,- i refusjon/utbetalt fra Øksnes kommune.

Nærmere opplysning om ordningen kan fås ved å kontakte næringskonsulent Lisa Steen Evensen.Kontaktinformasjon
 

Søknadsskjema for refusjon (PDF, 80 kB)