Dialogmøte med Øksnesbedriftene

Mandag 24.08.2020 kl. 14.00 inviterer vi øksnesbedriftene som har utenlandsk arbeidskraft til dialogmøte angående covid-19.

Med bakgrunn i Covid -19 situasjonen i Øksnes jf. pressemelding/media, inviterer vi til dialogmøte med bedriftene som har utenlandsk arbeidskraft. Møte gjennomføres digitalt på teams mandag 24.08.20 kl. 14.00. Vi åpner også opp for fysisk oppmøte i kommunestyresalen for dem som ønsker det, men da må en på forhånd melde seg på til lisa.evensen@oksnes.kommune.no

Helsetjenesten i Øksnes opplever stort press på telefon om spørsmål om testing, råd og veiledning. For å hindre eksplosiv smitte i Øksnes, anbefaler vi følgende:

  • Arbeidere som har vært på reise utenom Norge om å teste seg
  • Nyankomne arbeidere MÅ være i karantene i 10 dager umiddelbart etter ankomst

Alle som ønsker å bli testet, må kontakte legekontoret for å avtale tidspunkt for testing.

Hvordan testingen gjennomføres:

  • Alle som skal testes ha med seg bilde med ID(førerkort/pass/bankkort)
  • De møter i egen bil på parkeringsplass mellom legekontor og sykehjemmet. Der blir de møtt av personell i smitteverndrakt. De fremviser ID mens de sitter i bil, og prøve vil bli tatt mens de sitter i bilen sin.
  • Om de er fra samme husstand, kan de komme i samme bil. Om de er fra forskjellige husstander møter de i hver sin bil.
  • Etter prøven reiser de hjem og fortsetter karantene. De vil få informasjon på telefon om prøven tester positivt for korona.  Ved negativ test finner de svaret på helsenorge.no
  • Forventet svar 2 døgn etter prøven er tatt.

Vi oppfordrer at alle bedrifter gjennomgår sine smittevernrutiner og påser at alle arbeidere får opplæring i disse.

I denne situasjonen er det viktig at vi fortsetter den store dugnaden.