Bredbåndsutbygging i Lifjord, Steinlandsfjord og Tjønnbogen

Forrige uke skrev Øksnes kommune kontrakt med Trollfjord Bredbånd om utbygging av bredbånd i områdene Lifjord-Steinlandsfjord-Tjønnbogen. 1.november starter anleggsperioden som varer frem til 1.juli 2023. 

Administrerende direktør i Trollfjord bredbånd, Arild Fredriksen, og ordfører John Danielsen er fornøyd med å ha fått på plass en avtale som sikrer god infrastruktur i en del av kommunen som i dag har veldig dårlig dekningsgrad. Å bygge ut fibernettet i områder med lavt kundegrunnlag er kostbart, vi er derfor veldig fornøyde med at dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, stat, fylkeskommune og privat næringsliv. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 5 millioner kroner. Kommunen søkte og fikk tildelt 1 950 000 kr fra Norsk kommunikasjonsmyndighet, og har selv gått inn med 1 050 000 kr. Resterende beløp dekker Trollfjord bredbånd. 

Rundt 1.november starter gravingen fra Frøskeland og videre til Lifjorden og Steinlandsfjorden, etter planen skal prosjektet være ferdig 1.juli 2023. Trollfjord har allerede inngått flere avtaler med husstander og næringsliv om tilknytning til fibernettet, vi anbefaler at alle som ønsker å knytte seg til inngår avtale i løpet av utbyggingsperioden, da det i denne perioden er gratis å koble seg til.