Bredbånd til Høydal

I august 2021 skal prosjektet om bredbånd i Høydal ferdigstilles 

Klikk for stort bilde Bengt Stian Nilsen Torsdag 5.november var Vesterålskraft Bredbånd AS representert ved daglig leder Ronny Amundsen og planlegger Jørn Inge Aasen i Øksnes for å signere kontrakten på utbygging av fiber til Høydal. Sammen med dem på bildet ser vi ordfører John Danielsen og næringskonsulent Lisa Steen Evensen.

Prosjektet lar seg gjennomføre gjennom et spleiselag mellom Vesterålskraft Bredbånd AS, Øksnes kommune og tilskudd tildelt fra Nordland Fylkeskommune (NKOM–midler: nasjonal kommunikasjonsmyndighet.) Oppstart er planlagt våren 2021, med ferdigstillelse innen utgangen av august 2021.

Fiber til Høydal vil bidra til gode dekningsforhold og en bedre hverdag for alle som bor der.