Bestilling av bassengtimer for sesongen 2022/2023

Bassenget planlegges åpnet fra medio september, og det vil også i år være mulighet for å leie bassenget for private/lag/foreninger.

Bassenget ved Myre skole planlegges åpnet fra medio september. Som vanlig vil det bli mulighet for lag/foreninger og private til å leie bassenget på ettermiddagstid. I denne omgangen leies bassenget ut fra ca 12.09.22 til 01.05.23.

Dersom du ønsker å leie bassenget kan du fylle ut og sende inn dette skjemaet 

Det er viktig at alle etterspurte opplysninger fylles ut i skjemaet.

Frist for å sende inn skjema er 22.08.22

Leie pris for 2022 er kr 243 pr time. Det må påregnes at denne prisen blir noe justert fra årsskiftet.

Vi minner samtidig om at alle som skal leie bassenget må ha en ansvarlig som gjennomfører livredningskurs. Denne personen må alltid være tilstede når bassenget benyttes.

Livredningskurs planlegges gjennomført tidlig i september 2022, og må dekkes av leietaker.

NB: Det kan bli endringer/begrensninger som følge av koronaviruset