Begrenset tilgjengelighet ved Øksnes legekontor

På grunn av flere langtids-sykemeldte leger og medarbeidere ved legekontoret vil det gjennom sommeren være begrenset tilgjengelighet, både på timebestillinger og andre tjenester ved kontoret.

Vi ber derfor dere være oppmerksom på dette, og utsette forespørsler som kan vente. Dette gjelder  eksempelvis rutineundersøkelser og attester. 

Bestilling av resepter for faste medisiner må planlegges, da ventetiden kan bli 1 uke.

Vi ber samtidig om forståelse for lengre ventetid på telefonhenvendelser.

 

Hilsen

Kommuneoverlege og enhetsleder helse