Asfaltering kommunale veier mandag 6.september

Følgende veier skal asfalteres mandag 6.september: Slettaveien, Oppmyreveien, Naustveien og Ekranveien. 

Fremdriftsplan:
1. Slettaveien start kl 07:00
2. Oppmyreveien
3. Naustveien
4. Ekranveien beregnet start ca kl 15:00

Veiene er skiltet/sperret når arbeidene pågår. 

 

Videre skal det asfalteres på følgende steder:  

- Parkering Myreheimen
- Rådhusgata (fire nye fartshumper)
- Bolstads vei (utvidelse veibane)

Under asfalteringen vil veiene være stengt for trafikk. Vi anmoder beboere langs veiene om å gå/sykle til jobb/skole, eller parkere sine kjøretøy på annet egnet sted mens veien deres er stengt. 

Ikke kjør, gå, sykle eller ta på nylagt asfalt. Denne kan være varm og/eller klebe seg fast i sko, dekk, hud, osv. Etterfølg instruksjoner fra anleggspersonell.
Kjøretøy m.m. som er plassert til hinder for arbeidet kan bli fjernet for eiers kostnad, med hjemmel i vegtrafikkloven § 37. Ved utrykning vil arbeidet stanses og nødetater vil kunne passere.