Asfaltering Halvar Rasmussens vei

Øksnes kommune skal asfaltere Halvar Rasmussens vei i kommende uker. 

Arbeidet som skal utføres er dypstabilisering, justering av kummer og asfaltering innenfor eksisterende vegkropp.
Ved dypstabilisering av vegen får man en sterkere veg. Ved asfaltering vil det etableres fartsdumper. Asfalten vil legges innenfor eksisterende vegkropp.

Arbeidet med dypstabilisering pågår onsdag 30.09 og torsdag 01.10.
Asfaltering gjøres i uke 41.

 

Presisering av når vegen er stengt (oppdatert 29.09)

Vegen er i utgangspunktet stengt til følgende tider:

Fra klokken 08:15 til 11:30 og 12:00 til 15:00.

Kjøretøy slippes forbi når det lar seg gjøre, utenfor åpningstidene.

 

Tilstøtende eiendommer vil kunne kjøre til boligene når veien er åpen for trafikk.

Torstein Reinholdtsens vei åpnes for utrykningskjøretøy.