Asfaltering av kommunale veger og plasser 2020

Øksnes kommune skal asfaltere kommunale veger og plasser denne høsten. Prosjektet omfatter asfaltering av Fjellveien, Liveien, Byeveien, Paviljongen og utenfor Helsesenteret. Staven Grus AS er utførende og begynner arbeidet i uke 36. 

Helsesenteret

I forbindelse med arbeidet utenfor Helsesenteret vil parkering foran inngangen helt eller delvis være sperret. Det er mulighet for parkering ved rådhus, nedenfor «Bankbygget» osv. Det blir skiltet til hvilken inngang pasienter/brukere kan benytte. Helsestasjonens besøkende kan ev. benytte inngang på nedsiden/baksiden før kl. 12. (Teststasjon Covid – 19 etter kl. 12.00).

Vi ber om at besøkende viser hensyn og parker slik at drosjen og sykebil kommer frem.

Øvrige veier

Arbeid med grøfter vil starte snarest, deretter begynner arbeid med asfaltering. Det vil være mulighet for omkjøring, eller vegen vil være åpen for trafikk i tiden man reiser til/fra jobb. 

Arbeidet er forventet ferdig innen utgangen av september.