Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er godt i gang

Arbeidsgruppa har følgende oppsummering så langt

Foreløpig oppsummering medvirkning kan du lese her (PDF, 9 MB)