Arbeider Bolstads vei

Det skal utføres arbeider på Bolstads vei i uke 40. 

I forbindelse med breddeutvidelse av Bolstads vei vil det foregå anleggsarbeid denne uken. Det er mulig å passere med kjøretøy, og veien er skiltet. 
Arbeidet begynner tirsdag 5.oktober, og avsluttes torsdag 7.oktober. 

Det vil legges ny asfalt langs den ene kanten for å utvide veiens bredde. Ikke kjør, gå, sykle eller ta på nylagt asfalt. Denne kan være varm og klebe seg fast i sko, dekk, hud, osv. Etterfølg instruksjoner fra anleggspersonell. 
Vi beklager ulempene dette medfører. 

Omkjøringsmulighet markert med grønn strek. Redusert framkommelighet mellom rød streker.