Alsvåg skole holdes stengt mandag

På grunn av pågående smitteutbrudd tilknyttet Alsvåg Skole, har vi i samråd med kommunelegen stengt Alsvåg skole mandag 22. nov. Dette for å få oversikt over situasjon.

Testing pågår, og vil fortsette utover uka. Ny og mer informasjon vil sendes ut forløpende.

 

Remi Vangen
Kommunalsjef Oppvekst