Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Øksnes kommune presenterte i dag  «Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-26»

Øksnes formannskap vedtok å sende administrasjonssjefens forslag til budsjett 2023 og  økonomiplan 2023-2026 til høring/politisk behandling i hovedutvalgene; 

  • AMU
  • Øksnes havnestyre
  • Øksnes menighetsråd
  • Eldrerådet
  • Ungdomsrådet
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Hørings- og uttalelses frist settes til mandag 21. november 2022

Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 5 MB)

Spørsmål ang. budsjett og økonomiplan kan rettes til post@oksnes.kommune.no.

 

Innkommende spørsmål og svar

Endringslogg

Her kan du se endringer som har vært gjort siden første utkast ble publisert 8.november kl.1500.