Med støtte fra Gjensidigestiftelsen vil Alsvåg IL ønske velkommen til Sommersprell 2020. Idrettslaget vil bidra til at alle barn og unge i kommunen har noe å se fra til i sommer, og starter allerede denne helgen!
Det er et lavterskeltilbud – alle som vil kan delta!

Staven Grus har i dag overlevert siste etappe av gang- og sykkelveien mellom Sørvågen og Laksraet til Øksnes kommune.

  

Babymassasje er en naturlig del av spedbarnsomsorgen, og styrker de positive bindingene mellom foreldre og barn.

Reno-vest har også i år fått midler fra Miljødirektoratet til å dekke kostnadene forbundet med strandrydding.

  

Fra mandag 25.05.20 vil barnehagen igjen ha normal åpningstid ved behov.
Det blir fortsatt oppfordret til kortere dager om det er mulig.  

Vi kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen. For de besøkende er det utarbeidet retningslinjer for å ivareta nødvendig smittevern. 

Øksnesskolen vil bruke mandag til å få på plass alle detaljer i henhold til veileder om smittevern.

Kommunen har endret retningslinjer for bruk av kommunes idrettsanlegg 

 

 

Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.