Konfliktrådet Nordland søker nye meklere

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det utarbeidet en spørreundersøkelse for Øksnesværinger som studerer i en annen by. 

Arbeidsgruppa har følgende oppsummering så langt

I dagens kommunestyremøte fikk Hilde Johanne Hansen tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Ordfører Karianne B. Bråthen overrakte Kongens Fortjenestemedalje til Jan Einar Andersen.

I løpet av mars 2019 vil Hjemmetjensten flytte fra Myre til Sommarøya.

Uttalelse fra Øksnes kommune v/rådmann Elise Gustavsen.

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune fikk årets kulturlandskapspris.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da råder Helsedirektoratet deg til å ha jodtabletter hjemme. 

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.