Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.

Arbeidsgruppa har følgende oppsummering så langt

I dagens kommunestyremøte fikk Hilde Johanne Hansen tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Ordfører Karianne B. Bråthen overrakte Kongens Fortjenestemedalje til Jan Einar Andersen.

Uttalelse fra Øksnes kommune v/rådmann Elise Gustavsen.

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune fikk årets kulturlandskapspris.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da råder Helsedirektoratet deg til å ha jodtabletter hjemme. 

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.