Selve arrangementet "Det er her det skjer" skal foregå i Øksnes 12. og 13.mars.

 

Shuang Cui fikk 3. premie i NM byggesak.

Uttalelse fra Øksnes kommune v/rådmann Elise Gustavsen.

Skolene ønsker oversikt over nye 1.klassinger som skal starte høsten 2020

 

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune fikk årets kulturlandskapspris.

Øksnes kommune deltar i et nasjonalt prosjekt – Realfagskommune, hvor alle fem barnehagene har deltatt i 17/18.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da råder Helsedirektoratet deg til å ha jodtabletter hjemme. 

Overtakelse av moduler

Øksnes kommune har fått overlevert de nye skolemodulene fra JBM modul.

Kommunestyret har i K-sak 120/18 vedtatt ny Hovedplan vann og avløp, 2018 - 2025, Øksnes kommune.

 

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.