Ordfører Karianne B. Bråthen overrakte Kongens Fortjenestemedalje til Jan Einar Andersen.

Uttalelse fra Øksnes kommune v/rådmann Elise Gustavsen.

Anne-Rita og Arnold Rødsand på Nordigården i Øksnes kommune fikk årets kulturlandskapspris.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da råder Helsedirektoratet deg til å ha jodtabletter hjemme. 

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.