Følg dagens formannskapsmøtet her.

Øksnes kommune har mottatt tilbakemelding fra smittevernlegen at en person har positivt på koronavirus (covid-19) i går kveld.

 

Nå kjenner vi på at vinteren nærmer seg og det er tid for å passe seg for å gli på trappa, på tur til søppeldunken eller postkassen!

Det har blitt gjennomført test av sprinkleranlegg i dag, tirsdag 27.oktober. 

Arbeidet gjelder grusing av flere grusveier fordelt over hele Øksnes kommune. 

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Vi fortsetter testing av nytt system for streaming av møter, og vil i morgen sende direkte fra møtet i Teknisk hovedutvalg.

Vi tester ut et nytt system for streaming av offentlige møter. 

Det er snart ny vintersesong. Vi har hatt dialogmøte nr. 2 med næringa, med målsetting om å finne gode løsninger for å forhindre smitte.

Gjennom å gi ditt innspill til den nye interkommunale kystsoneplanen kan du bidra til å påvirke bruken av Øksnes kommune sitt sjøareal.