Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da råder Helsedirektoratet deg til å ha jodtabletter hjemme. 

Kommunestyret har i K-sak 120/18 vedtatt ny Hovedplan vann og avløp, 2018 - 2025, Øksnes kommune.

 

Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.