Regjeringen har innført en mengde tiltak overfor næringslivet, som en hjelp i denne vanskelige situasjonen vårt land og vårt næringsliv er i. Det er ikke lett for den enkelte bedrift å holde oversikt over alle ordningene, og vite hvor og hvordan man skal søke.

Viktig informasjon til de som er tilkoblet kommunalt avløpsnett og til eiere av private avløspanlegg (slamavskiller)

Til alle som kommer hjem igjen til Øksnes fra reiser, i Norge fra fylker definert i forskriften, eller fra utlandet:

I denne YouTube-filmen får Hermine (13) svar på spørsmål om koronavirus av Helen som er lege i Helsedirektoratet.

Øksnes kommune v/Hjemmebaserte tjenester søker avlastere for barn/ungdom og støttekontakter

Ildsjelprisen 2019 ble utdelt i kommunestyremøte 10. desember.

 -et reiselivskonsept med muligheter?

 

Vi trenger flere innbyggere med registrert bostedsadresse Øksnes! 

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i Nordland fylke.

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det utarbeidet en spørreundersøkelse for Øksnesværinger som studerer i en annen by.