Arbeidet med felles Kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen har startet.

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.