Aktuelt

Stormskade på Nyksundveien - Trafikkregulering.

Stormen i natt har forårsaket store skader på Nyksundveien. I tillegg er rekkverket på moloen over til Nyksund tatt av sjøen.

Folkehelseinstituttet har nå publisert årets folkehelsebarometer

Uvær 1

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast i Nordland lørdag 16. februar.

Skredfare 1

Nyksundveien kan bli stengt på kort varsel. Innbyggere vil da bli varslet via melding.

For frivillige lag og foreninger i kommunestyresalen torsdag 21.februar kl. 1730.

Øksnes kommune har ett Hovedopptak med søknadsfrist 15.mars.

Retten til skoleskyss for elever i grunnskolen er nedfelt i Opplæringsloven, retningslinjer fra Nordland Fylkeskommune og Trafikksikkerhetsplan for Øksnes kommune

Storm Nyksundveien 1

Pga av arbeid med utbedring av veien i Kattflåget vil det være nødvendig å stenge Nyksundveien i perioder.

Basseng 3

Ventilasjon- og avfuktingsanlegget er nå reparert og bassenget klargjøres til drift. 

Basseng 5

På grunn av feil på ventilasjon- og avfuktingsanlegget vil ikke bassenget åpne i uke 2 som planlagt.

Basseng 3

Øksnes kommune har fortsatt noen ledige bassengtimer for våren 2019.

Fant du det du lette etter?